Madalina Lupea, consilier judetean de la Pro Romania, declarata INCOMPATIBILA de ANI

Madalina Lupea, consilier judetean de la Pro Romania, declarata INCOMPATIBILA de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Mesaj din partea judecatorilor pentru „Portocala si Onea”: Magistrati cu un profil nesanatos

LUPEA IOANA MĂDĂLINA, Consilier județean în cadrul C.J. Prahova – INCOMPATIBILITATE

Un băiețel de cinci ani din Ploieşti, diagnosticat cu leucemie, are șanse la viată dacă îi suntem alături

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 iunie 2021 întrucât exercită simultan cu funcția de consilier județean și o funcție contractuală de conducere în cadrul unei societăți de interes național cu sediul în Mun. Ploiești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

OPC a amendat Ploiesti Shopping City, dupa ce ziarul nostru a publicat imagini cu mizeria de la fast-food-uri

 

BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN, Viceprimar al Com. Cosmești, Jud. Galați și fost Consilier local local în cadrul C.L. al Com. Cosmești – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

 

În perioada exercitării mandatului, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. Cosmești privind aprobarea alocării, în scopul finanțării anuale, de sume de bani din bugetul autorității publice locale Cosmești către un club sportiv aflat în subordinea C.L. Cosmești la care acesta deținea calitatea de director, iar fiul său o funcție contractuală, contribuind astfel, în mod direct și nemijlocit, la transferarea către clubul sportiv a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiu.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, a semnat în calitate de director al clubului sportiv, o serie de documente care au stat la baza alocării din bugetul local a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiul său în calitate de angajat cu contract individual de muncă al clubului sportiv.

 

SAFTA MIHAELA, Consilier local în cadrul C.L. al orașului Corabia, Jud. Olt – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. al orașului Corabia din data de 21 aprilie 2021, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la emiterea actului administrativ „amendament” prin care s-a propus micșorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (SAFTA MIHAELA deținând în calitate de persoană fizică o clădire nerezidențială-spațiu comercial) și a votat „împotrivă” la adoptarea Hotărârii C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

VLĂDUȚ ELENA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Dumbrava, Jud. Mehedinți – INCOMPATIBILITATE

 

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală aflată în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrava.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) Legea nr. 161/2003, precum și prevederile art. 91, alin. (1) și (3) din același act normativ.

 

VAJNA LASZLO, Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În perioada exercitării mandatelor de consilier local 2016 – 2020 și 2020 – prezent, a participat la deliberarea și aprobarea a 15 hotărâri ale C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe cu privire la două societăți comerciale în cadrul cărora soția acestuia deține funcții și calități, neanunțând la începutul ședințelor interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

RADU MARIANA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeni, Jud. Bacău – INCOMPATIBILITATE

 

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 mai – 03 august 2021, întrucât a exercitat simultan atât funcția de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeni.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) și prevederile art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

 

BELEI DAN IOAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeni Apateu, Jud. Arad – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

 

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2020 – 2024, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. al comunei Apateu privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba închirierea pajiștilor prezintă un beneficiu pentru sine – în calitate de fermier. Ulterior adoptării hotărârilor, au fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de închiriere din data de 05 aprilie 2017 dintre comuna Apateu și BELEI DAN IOAN, încălcând astfel prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019.

 

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BELEI DAN IOAN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei Apateu, hotărâri în urma cărora au fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Apateu, din data de 05 aprilie 2017 între comuna Apateu și BELEI DAN IOAN.

 

HLIHOR MARCEL, fost Consilier local în cadrul C.L. al orașului Broșteni, Jud. Suceava – SESIZARE PARCHET

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către HLIHOR MARCEL a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de consilier local, a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, respectiv a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. al orașului Broșteni privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pășuni încheiate între UAT Broșteni și asociația în cadrul căreia HLIHOR MARCEL deține calitatea de membru fondator.

 

Prin semnarea de către persoana evaluată a documentelor care au avut ca finalitate rezilierea contractelor de închiriere, entitatea juridică a prejudiciat bugetul UAT Broșteni cu suma de 801.938 Lei.

 

ȘIMÎNDAN PETRU, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Mișca, Jud. Arad – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. Mișca din data de 28 februarie 2020, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii pășunii comunale către crescătorii de animale persoane fizice și juridice de pe raza comunei Mișca.

 

La data de 22 aprilie 2020, ulterior adoptării respectivei hotărâri, Primăria Comunei Mișca a încheiat cu persoana evaluată un contract de închiriere pășune din proprietatea privată a comunei, pe o perioadă de 1 an.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003.

 

BOLDEA GRIGORE IOSIF, fost Consilier local în cadrul cadrul C.L. al Com. Prigor, Jud. Caraș Severin – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

 

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Com. Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele, și înființarea postului de consilier personal al primarului (persoana evaluată votând favorabil acest punct de pe ordinea de zi), post pe care a fost ulterior numit.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. 57/2019.

 

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOLDEA GRIGORE IOSIF a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, participarea la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Comunei Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele, și înființarea postului de consilier personal al primarului, post pe care a fost ulterior numit și de pe urma căruia a obținut venituri din salarii în cuantum de 12.977 Lei.

 

SORINEL GAVRILUȚĂ, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Brăești, Jud. Iași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI INCOMPATIBILITATE

 

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 04 noiembrie 2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, privind înființarea unui post, fără a anunța la începutul ședinței interesul personal pe care îl avea în adoptarea respectivei hotărâri.

 

Ulterior adoptării hotărârii, a participat la concursul de recrutare pentru postul nou înființat, fiind declarat admis. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2021 – 29 iunie 2022, întrucât a deținut simultan atât calitatea de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul Primăriei comunei Brăești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191