INFORMARE Romsilva: Anunt public privind decizia etapei de incadrare „Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Ermeneasa”

INFORMARE Romsilva:  Anunt public privind decizia etapei de incadrare „Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Ermeneasa”

Direcția Silvică Prahova, titular al proiectului „Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Ermeneasa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „ Corectarea torenților din bazinul hidrografic Ermeneasa”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Valea Doftanei, județul Prahova.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900- 13 00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

În atenția Prefecturii Prahova, Garzii de Mediu, ANAF, ISC! Activități ilegale pe malul râului Teleajen, ale firmei Vierstein Bau

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191