Primaria Ploiesti a lansat licitatia pentru modernizarea cartierului Rafov. Vor fi alocate 21 milioane de lei

Primaria Ploiesti a lansat licitatia pentru modernizarea cartierului Rafov. Vor fi alocate 21 milioane de lei

Primăria Municipiului Ploiești a inițiat licitație deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Râfov”, prin publicarea în SICAP a anunțului de participare nr. CN1055224/12.05.2023.

Mădălina Lupea, disperată să-şi ascundă problemele cu legea! A cerut Curții de Apel să-i treacă numele „la secret”. Instanța a refuzat solicitarea!

 

Nanu şi Volosevici, în dialog cu sute de ploieşteni din cartierele Muzicanți şi Bereasca

Data limită pentru depunerea ofertelor este 19.06.2023, ora 15.00, iar valoarea estimată a contractului este 21.632.581,44 lei, fără TVA.

În atenția Poliției Prahova/ „3000 de cetățeni au obținut ilegal domiciliu sau viză de flotant în Câmpina!”

 

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 6874/06.05.2021 pentru proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Râfov”, cod SMIS 124892.

 

Proiectul de investiții mai sus menționat se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3:Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

 

Obiectivul general al proiectului de investiții amintit îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploiești.

 

Pentru atingerea acestui obiectiv general se are în vedere îndeplinirea a două obiective specifice, astfel:

 

• Integrarea socială și culturală a populației cartierului Râfov, prin construirea unui centru multifuncțional cultural/ recreațional și amenajare zonă de recreere în strada Râfov 20B.

 

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin construirea unui Centru multifuncțional cultural și recreațional, cu o suprafață totală de teren – 4702 mp, din care suprafața construită de 626 mp (suprafața utilă de 698 mp) și suprafață exterioară recreațională de 4076 mp, pe strada Râfov 20B, cu execuția următoarelor lucrări:

 

* construire clădire centru multifuncțional cultural/ recreațional;

* împrejmuire parțială a terenului;

* amenajare teren – traseu de promenadă, piațetă, zonă proiecție în aer liber, locuri de joacă și sport în aer liber, spații inierbate de mici dimensiuni;

* amenajare parcare exterioară;

* racordare și branșamente utilități;

* gospodărire de apă pentru alimentarea hidranților interiori;

* instalații exterioare alimentare cu apă, canalizare, electrice și irigații;

* iluminat;

* platformă pentru evacuarea deșeurilor.

 

• Dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a cartierului Râfov

 

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următorului pachet de măsuri:

 

* lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări;

* realizare piste biciclete;

* rețele de apă și canalizare – reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) rețelelor de utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare);

* instalații electrice – iluminat exterior rutier, alimentarea electrică a sistemului de automatizare și control pentru sistemul de irigații, instalații de supraveghere de exterior (modernizarea și construirea stațiilor de așteptare pentru călători), canalizație curenți slabi;

* amenajare peisagistică;

* amenajare spații verzi și construire sistem de irigații – implementare sistem de irigații automatizat pentru spațiile verzi;

* dotări și echipamente.

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191