România, obligată să finanțeze bugetul de stat al Ucrainei

România, obligată să finanțeze bugetul de stat al Ucrainei

În timp ce bugetul României este falimentar, iar măsurile de austeritate au lovit social-economic întreaga țară, Parlamentul se pregătește să voteze un acord prin care suntem obligați să contribuim la finanțarea deficitului bugetar al Ucrainei. Deși se invocă Regulamentul (UE) 2022/2463, trebuie subliniat că acest act normativ prevede doar posibilitatea de finanțare a Ucrainei, fiind un act voluntar al fiecărui stat.

Primarul Volosevici a dispus depunerea celui de al doilea proiect cu finanțare europeană pentru creșterea eficienței energetice a CET Brazi

Parlamentul se află în fața unei ocazii unice de a anula un act de trădare a intereselor României, prin utilizarea bugetului național în scopul finanțării bugetului Ucrainei, un stat din afara Uniunii Europene. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență, care prevede alocarea a 60 de milioane de euro din bugetul României pentru a subvenționa dobânzile unor împrumuturi pe 35 de ani acordate Ucrainei, a ajuns pe masa senatorilor. Sursa proiectului de act normativ este Regulamentul (UE) 2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 20922, de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 asistență macrofinanciară.

Teroare în Păuleşti! Un urs umblă nestingherit prin comună, în timp ce primarul „Tudorică” îşi vede liniştit de concediu

”În contextul războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei, statele membre au demonstrat o unitate fără precedent în condamnarea acțiunilor Rusiei și în acordarea de sprijin Ucrainei. În aceste condiții, de la declanșarea conflictului armat și până în mai 2023, Uniunea Europeană, reprezentată de statele membre și instituțiile financiare europene, au oferit un sprijin amplu Ucrainei, în valoare de 70 miliarde de euro. Deși bugetul UE are un caracter multianual menit să asigure stabilitate și predictibilitate, ca urmare a multiplelor provocări neașteptate, fără precedent și de o mare amplitudine financiară, bugetul și-a atins limitările în ceea ce privește capacitatea financiară de a răspunde evenimentelor majore. Acest fapt a determinat Comisia Europeană să caute soluții noi care să răspundă acestor provocări și, totodată, să mențină acordarea sprijinului financiar către Ucraina”, se arată în nota de fundamentare a proiectului legislativ.

Virgiliu Nanu promite sprijin total pentru investițiile în Prahova: Vizită oficială la Cameron România SA

Dobânzi plătite dintr-un buget falimentar

Paradoxul acordului cu Comisia Europeană este că, în timp ce se împrumută cu dobânzi enorme de pe piețele financiare, statul român se angajează să achite din propriul buget falimentar dobânzile împrumuturilor făcute de Ucraina. Pentru cele 18 miliarde de euro date Ucrainei, pentru acoperirea, pe anul 2023, a deficitului de finanțare al bugetului de stat, Uniunea Europeană a oferit un sprijin suplimentar, din partea statelor membre, prin acoperirea costurilor privind rata dobânzii. Subvenția pentru dobândă va fi suportată de statele membre, prin contribuții voluntare suplimentare.

Astfel, conform estimărilor Comisiei Europene, contribuția României pentru perioada 2024-2027 este de circa 49,30 milioane de euro, deși în fișa financiară din nota de fundamentare a proiectului de lege sunt trecute 60 milioane de euro.

”Ținând cont de cadrul legal de reglementare în domeniul finanțelor publice, care dispune că nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici angajată și efectuată din acest buget, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială, actul normativ reprezintă cadrul legal pentru angajarea și plata din bugetul de stat pe anul 2024 a sumelor necesare acordării de sprijin Ucrainei”, se mai precizează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Dobânzi, plătite pe 35 de ani

Regulamentul (UE) 2022/2463 prevede că, pentru a asigura acoperirea costurilor cu dobânzile pe toată durata împrumuturilor, după încheierea anului 2027, contribuțiile statelor membre ar trebui să fie reînnoite și să continue sub formă de venituri alocate externe, cu excepția cazului în care vor fi acoperite prin alte mijloace în viitoarele cadre financiare multianuale. Prin urmare, ar putea fi posibilă extinderea contribuțiilor din partea statelor membre după 2027. Durata maximă a împrumuturilor acordate Ucrainei este de 35 de ani, iar Regulamentul european mai stipulează că Ucraina poate solicita subvenția pentru rata dobânzii și acoperirea costurilor administrative de către Uniune în fiecare an.

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191