Astăzi începe distribuirea către asociațiile de proprietari a informațiilor privind ajutorul pentru încălzire. Cine va primi 1400 lei pentru plata facturilor

Astăzi începe distribuirea către asociațiile de proprietari a informațiilor privind ajutorul pentru încălzire. Cine va primi 1400 lei pentru plata facturilor

Toate asociaţiile de bloc vor primi, începând de luni, informaţii detaliate cu privire la schema de acordare a sprijinului pentru încălzire, ajutorul acordat în acest an de stat persoanelor cu venituri mici, în total 1.400 de lei în două tranşe, informează Radio România Actualități.

STOP ABUZURILOR DIN JUSTIȚIE! Mesajul fostei sefe DIICOT Giorgiana Hosu, dupa achitarea post-mortem a politistului Dan Hosu: “Vreau sa se invete ceva din acesti 7 ani si oamenii sa invete sa gandeasca ei insisi. Sa nu se grabeasca nimeni sa arunce cu piatra”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene preciza că sunt 152.000 de asociaţii de proprietari sau locatari. Acestea vor elibera un certificat de validare a datoriilor – unul dintre documentele necesare pentru obţinerea ajutorului pentru plata facturilor la căldură.

In atentia Politiei Prahova, OPC, ANAF! O firma din Brasov escrochează pensionari din Prahova, cu întâlniri la hoteluri, unde vând chinezării la suprapreț

În cursul lunii viitoare va fi distribuit cardul de energie, pe suport de hârtie, cu care se vor putea plăti – total sau parţial – facturi la electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Guvernul a aprobat cedarea pasajului de la Podul Înalt către Primăria Ploiești. Poate fi demarat proiectul de lărgire la patru benzi

Se pot achita facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului.

Cu un card se pot face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei de 1.400 de lei.

Un ghid privind întregul mecanism a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului – mfe.gov.ro.

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Ministerul Investiţiilor Europene prezintă Ghidul cardurilor de energie, care răspunde întrebărilor referitoare la acordarea celor două tranşe de câte 700 de lei, sprijin pentru plata facturilor la energie destinat categoriilor vulnerabile. Cum li cui se acordă acest ajutor, care sunt criteriile de acordare şi când vor sosi cardurile la beneficiari sunt câteva dintre întrebările ale căror răspunsuri sunt conţinute în ghidul prezentat de minister.

 

În 2023, MIPE oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise şi distribuite de Compania Naţională Poşta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

„Vorbim despre cea mai importantă iniţiativă de acest gen derulată până acum în ţara noastră, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile. Este o măsură luată pentru a contribui în mod real si direct la creşterea calităţii vieţii şi la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacităţii gospodăriilor că îşi asigură serviciile energetice necesare, la costuri accesibile. Sunt 4 miliarde de lei pe care am agreat cu reprezentaţii Comisiei Europene să îi folosim în acest sens, pentru a veni în sprijinul a 2,8 milioane de locuinţe. Procedura este simplă, potenţialii beneficiari trebuie să ştie că vor fi înştiinţaţi dacă din diferite motive nu îndeplinesc criteriile. Dincolo de discuţiile din spaţiul public privind modul în care se va implementa această măsură, mecanismul ales este cel mai viabil din perspectiva faptului că a fost necesară crearea posibilităţilor ca toate formele de energie să poată fi decontată, incluzând aici şi energia termică aferentă încălzirii în cazul blocurilor şi locuinţelor colective, cât şi a faptului că această măsură se va deconta 100% din fonduri europene, fiind obligatorie păstrarea unei piste de audit şi asigurarea trasabilităţii întregului flux financiar, până la plata facturilor la nivelul individual al beneficiarului eligibil al măsurii. Un alt avantaj care a vizat implicarea Postei Române, a fost nevoia de acoperire a zonelor rurale, Poşta Română având cea mai extinsă reţea de oficii poştale şi de factori poştali din această perspectivă la nivel naţional, dar şi profilul grupului ţintă format din vârstnici şi alte tipuri de beneficiari ai unor prestaţii sociale, care în mod uzual interacţionează cu serviciile Poştei Române. Nu am fi reuşit să implementăm această măsură fără implicarea şi dedicarea partenerilor noştri, care în ultima lună şi jumătate au depus eforturi zilnice ca acest mecanism să devină operaţional şi oamenii să poată fi sprijiniţi. În acest sens vreau să aduc mulţumiri Poştei Române, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului de Finanţe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Telecomunicaţii şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru toată implicarea şi seriozitatea cu care ne-am mobilizat”, a transmis ministrul Marcel Boloş, citat de news.ro.

Bugetul măsurii de sprijin are ca sursă de finanţare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operaţional Capital Uman, precum şi Programul Operaţional Regional pentru perioada de programare 2014–2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe şi a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014–2020.

Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, MIPE răspunde celor mai frecvente întrebări adresate pe tema cardurilor de energie:

Cum se acordă ajutorul?

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parţial). Ajutorul se acordă în două tranşe, a câte 700 lei fiecare.

Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează?

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei.

Plăţile se fac prin mandat poştal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăţi/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Ajutorul nu se consideră venit şi nu afectează:

venitul minim garantat;

alocaţia pentru susţinerea familiei;

statutul consumatorului vulnerabil de energie.

Sumele alocate celor două tranşe nu pot fi preschimbate în bani şi nu pot fi folosite pentru plăţi prin mandat poştal către alte destinaţii decât plata facturilor de energie.

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Potenţialii beneficiari trebuie să ştie că vor fi înştiinţaţi dacă s‑au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul creat de Poştă, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

Se stabileşte lista potenţialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanţă.

Se verifică veniturile acestora.

III. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.

Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depăşeşte pragul de 2.000 de lei.

Care sunt condiţiile de acordare?

Cardul se aduce de către Poşta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.

Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulţi beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeaşi adresă de domiciliu.

Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuieşte la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari?

În perioada 1–28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăţi începând cu 1 martie.

Cei care îşi păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul şi pentru tranşa a doua, începând cu luna septembrie.

În perioada 1–30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranşa a II‑a.

Când expiră ajutorul?

1 ianuarie 2024: toate cardurile îşi încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată?

– Cardul de energie (primit prin Poşta Română)

– Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire şi actul de identitate al împuternicitului)

– Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înştiinţare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociaţiei de proprietari/locatari, în cazul plăţii încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuieşte.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin faţă de asociaţia de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociaţiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poşta Română pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordaţi la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociaţia de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poştaşului/oficiantului poştal împreună cu cartea de identitate şi cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poşta Română.

Cum se efectuează plata?

La orice subunitate a Poştei Române SAU la poştaşul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

Se completează plata prin mandat poştal, către contul furnizorului de energie (ori al asociaţiei de proprietari/locatari).

Se primeşte dovada plăţii, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plăţii, valoarea plăţii/plăţilor efectuate şi furnizorul/furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul şi atrage o amendă contravenţională între 42.000–60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepseşte cu amendă contravenţională între 4.500–6.000 lei.

Ce este declaraţia pe proprie răspundere şi în ce situaţie se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potenţialul beneficiar în situaţia în care nu se poate stabili câţi oameni stau la acelaşi punct de consum.

Sunt situaţii în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulţi la aceeaşi adresă). În această situaţie, ei trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere prin care spun câţi locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poşta distribuie declaraţiile pentru toate acesti situaţii identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari şi să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor şi să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială şi în ce situaţie este necesară?

Pot fi situaţii în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuieşte acolo (dar figurează aşa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potenţialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poştă, iar ulterior se actualizează lista.

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191