Important pentru toți pensionarii: se dau bani de la stat pentru creșterea nepotului

Important pentru toți pensionarii: se dau bani de la stat pentru creșterea nepotului

Un proiect legislativ prin care este introdusă o nouă formă de ajutor a trecut tacit de Senat și este în dezbatere la Camera Deputaților. Conform proiectului se introduce ”ajutorul pentru creșterea nepotului/ nepoatei”, iar acesta va fi echivalentul stimulentului de reinserție.

În atenția Prefecturii Prahova, Garzii de Mediu, ANAF, ISC! Activități ilegale pe malul râului Teleajen, ale firmei Vierstein Bau

Practic, dacă părintele decide să revină în câmpul muncii, bunicul/ bunica pot depune o cerere prin care vor solicita ajutorul pentru creșterea nepotului. Acest ajutor va fi în valoare de 650 de lei pentru fiecare nepot care este crescut de către bunici. !!!Atenție: se poate solicita ajutorul de creștere pentru fiecare nepot.

ONEA, DISTRUS DE FETIS – Fosta sefa AEP Ana Maria Patru a luat achitare pe linie. Judecatorul TMB Cristian Balan a constatat ca procurorii Lucian Onea si Cerasela Raileanu de la DNA Ploiesti au trimis-o in judecata pe Patru pentru un trafic de influenta inexistent

Stimulentul de creștere al nepotului încetează în momentul în care nepotul împlinește vârsta de 3 ani, la fel ca și stimulentul de reinserție.

3,3 milioane de euro pentru modernizarea Bulevardului Castanilor. Primaria a lansat licitatia/ Lucrarile vor dura maxim 3 luni

„Consideram ca prezenta initiativa va contribui in primul rand la sporirea inclinatiei de a lucra a persoanelor indreptatite la primirea indemnizatiei de crestere a copilului (…). Mai mult, aplicand principiul imbatranirii active si solidaritatii intre generatii, consideram ca prezenta initiativa va contribui si la dezvoltarea unei societati inclusive pentru toate varstele, permitand persoanelor in varsta sa isi aduca contributia in familie la cresterea nepotilor”, se arata in expunerea de motive care insoteste propunerea legislativa.

Ce prevede proiectul legislativ

Parlamentul Romaniei adopta, prezenta lege.

Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cu urmatorul cuprins: „Art. 111 — (1) Pe perioada acordarii stimulentului de insertie prevazut la art. 7, oricare dintre bunici beneficiaza de o indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei, daca se afla in relatii de rudenie fireasca sau din adoptie cu nepotul/nepoata pentru care solicita indemnizatia si daca are acordul parintilor acestuia/acesteia. (2) Cuantumul lunar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de insertie.”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora in cazul drepturilor prevazute la art. 2, art. 5 si art. 7, respectiv se ocupa de cresterea si ingrijirea nepotului/nepoatei/nepotilor in cazul dreptului prevazut la art. 111.”

3. Alineatul (1) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului, stimulent de insertie sau indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:”

4. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. b1), cu urmatorul cuprins: „b1) actele doveditoare privind calitatea solicitantului, relatia acestuia cu nepotul/nepoata/nepotii pentru care solicita dreptul si acordul parintilor, pentru situatia prevazuta la art. 1 11;”

5. Alineatul (1) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului, stimulent de insertie sau indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul are domiciliul sau resedinta.”

6. Alineatul (1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului, stimulent de insertie sau indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei se stabilesc dupa cum urmeaza:”

7. Dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei prevazut la art. 111 inceteaza odata cu incetarea dreptului la stimulentul de insertie.”

8. Dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduc doua noi alineate, alin. (4) si (5), cu urmatorul cuprins: „(4) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei prevazut la art. 111 se suspenda odata cu suspendarea dreptului la stimulentul de inser(ie. (5) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei prevazut la art. 111 se suspenda incepand cu ziva urmatoare celei in care: a) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; b) beneficiarul a decedat; c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 12; d) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.”

9. Alineatul (1) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) in situatiile de suspendare a drepturilor prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2), (3) si (5), acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.”

 

Ai o informație care poate deveni ştire?
Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191